FÖRETAGET


MELLERSTEDT DESIGNS ambition är att välja exakt rätt form och skapa visuella intryck för varje specifikt uppdrag och produkt. Allt för att det inte ska bli statiskt och upplevas som det är gjort från en färdig mall. Vi vill förmedla budskap för långsiktiga relationer inom områdena: business to business, konsumentreklam samt ekonomi- och samhällsinformation.